Hoe een beschadiging in uw thermisch gevelisolatiesysteem herstellen?

augustus 05, 2021

Grotere schade (brede scheuren, lokale mechanische beschadigingen, delen die beschadigd zijn door aanhoudende vochtinfiltraties,… ) dient zo snel mogelijk hersteld te worden om verdere degradatie van het gevelisolatiesysteem te vermijden. Lokale herstellingen van een gevelisolatiesysteem zijn mogelijk. Voorafgaand dient vastgesteld te worden welke delen van het systeem al dan niet beschadigd zijn. Indien enkel de afwerklaag beschadigd is, kan het volstaan om alleen het pleister te herstellen. Heel belangrijk in het functioneren van een gevelisolatiesysteem is de zogenaamde wapeningslaag. Pleisterlagen op een isolatiesysteem zijn verhoudingsgewijs dun en zullen door de beperkte warmtecapaciteit snel opwarmen en afkoelen. Dunne pleisterlagen ondergaan zodoende veel thermische spanningen die door de wapeningslaag gelijkmatig verdeeld worden. Bij reparaties in een gevelisolatiesysteem moet bovenal dit functioneren van de wapeningslaag gewaarborgd blijven. Indien de wapeningslaag en/of het isolatiemateriaal beschadigd is, dan dienen ook deze delen verwijderd te worden. Lokale herstellingen houden steeds het risico in dat er na de uitvoering een verschil in de tint en in de structuur van de afwerklaag waarneembaar zal zijn. Tintverschillen kunnen weggewerkt worden door het gehele vlak te schilderen met een gepast verfsysteem. In sommige gevallen kan het nodig zijn om complete vlakken, begrensd door architecturale lijnen, te herstellen door het lokaal herstelde vlak volledig te voorzien van een nieuwe afwerklaag, of van een nieuwe wapeningslaag in combinatie met een afwerkpleister. De haalbaarheid van deze optie dient evenwel steeds beoordeeld te worden in functie van de dikte van de nieuwe pleisterlagen (invloed op aansluitingen, plinten en dak oversteken,…).

Bron: caparol.be